Oblikovanje ovitka z uporabo zlatotiska in toplega tiska, prelom notranjih strani: na levih straneh originalno Trubarjevo besedilo, na desnih pa prevod v sodobno slovenščino. Naslovi knjig: Abecednik (1550), Katekizem (1550) in Cerkveni red (1564).